RGF - Reisegarantifondet

Reisegarantifondet garanterer at kunder som har kjøpt en pakkereise gjennom en norsk turoperatør ikke lider noe tap ved en konkurs hos arrangøren. For at det skal være en pakkereise må det være både fly og landarrangement (bil/transfer og overnatting) www.rgf.no