Selous Viltreservat

Selous viltreservat er et av verdens største faunareservater, og er kjent for sitt fantastiske dyreliv. Selous omfatter et areal på ca 50 00 km² - like stort som Sveits! -, med hovedsakelig gressletter i nord og tett skog i sør. Det meste av området framstår som lite påvirket av menneskelig aktivitet. Reservatet rommer de fleste større pattedyr. Parken er oppkalt etter den engelske eventyreren og naturvennen Frederick Selous (1851-1917).

Safari i Selous er en ekte naturopplevelse hvor man ikke deler veiene og dyrene med mange andre. Her er terrenget variert med små innsjøer, bush og noen åpne områder. Det er mange dyr og fugler der, du vil oppleve å se mange forskjellige dyr. Det er få andre biler slik at man ofte er alene med dyrene når man finner dem, en helt utrolig følelse som ikke kan beskrives. Dyrene er litt mer sky enn andre steder, samtidig så blir opplevelsen større når man får komme på nært hold.

I Selous er det løver, leoparder, elefanter, bøfler, sjiraffer, sebraer, hyener, wild dogs, gnu, impalaer, kudu, rev, bavianer og mange forskjellige aper og også mange flere dyr. Det er fuglekvitter overalt og mange flotte fugler å spotte. Det er i Selous vi har sett flest forskjellige dyrearter av de stedene hvor vi har vært på safari.

Bestanden av neshorn er kraftig redusert på grunn av snikskyting, og derfor er sjansen for å se neshorn liten.